Cr Navigator
„Społeczności Diversity” - sposób na wykorzystanie potencjału kadr pracowniczych
powrót
Duża rotacja kadr oraz problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników i pracowniczek to zmartwienie wielu pracodawców. Wynika to najczęściej z nieznajomości zasad tworzenia przyjaznego środowiska pracy – środowiska czerpiącego korzyści z różnorodności.

Coraz popularniejsza koncepcja zarządzania różnorodnością (ang. Diversity Management) pozwala stworzyć optymalne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie i organizacji. Pomaga też rozwiązać problem dużej rotacji kadr i trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanych specjalistów i specjalistek. Dzięki niemu pracodawca ma również szansę na poprawę wizerunku swojej firmy, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie jej atrakcyjności dla przyszłych pracowników i pracowniczek. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o różnorodność pobudza kreatywność zespołu oraz zwiększa innowacyjność firmy. Może też stanowić odpowiedź na problemy dotykające obecny rynek pracy.

Zróżnicowana społeczność pracownicza
Projekt „Społeczność Diversity” realizowany przez Dolnośląski Związek Pracodawców w partnerstwie z Agencją Rozwoju Innowacji S.A., to przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń, rekomendacji i inspiracji dla podmiotów zainteresowanych wdrożeniem idei zarządzania różnorodnością w swojej organizacji. Skierowany jest do przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. 
Działalność Społeczności przyczyni się m.in. do: poszerzenia dialogu między partnerami społecznymi na Dolnym Śląsku w zakresie zarządzania różnorodnością. Wpłynie na wzrost świadomości dolnośląskich pracowników i pracowniczek w kwestii równości płci i grup defaworyzowanych. Będzie też miała wpływ na wzrost innowacyjności organizacyjnej firm i przygotowanie ich do zmian na rynku pracy wynikających z prognoz demograficznych.
 
Co może zyskać Twoja firma lub organizacja przyłączając się do Społeczności Diversity?
Uczestnicy projektu mają możliwość bezpłatnego udziału w wielu atrakcyjnych wydarzeniach z udziałem ekspertów. Planowane są m.in. tematyczne spotkania Rady Społeczności Diversity oraz debaty z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi. To wszystko pozwoli na lepsze zrozumienie koncepcji zarządzania różnorodnością i ukazanie dobrych praktyk podejmowanych w tym zakresie na Dolnym Śląsku. Ważnym wydarzeniem, podczas trwania projektu, będzie również Diversity Day, podczas którego zorganizowane zostaną targi wystawców, prelekcje, poświęcone praktycznym aspektom zarządzania różnorodnością, a także panele dyskusyjne pozwalające na wymianę poglądów. Projekt umożliwi pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością tj. odkrywania i wykorzystania potencjału kadry pracowniczej, wymianę doświadczeń w zakresie Diversity Management z pozostałymi członkami Społeczności Diversity, promocji wprowadzanych przez siebie praktyk za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. 
 
Wykorzystanie potencjału tkwiącego w koncepcji zarządzania różnorodnością w firmie, organizacji, czy instytucji może przynieść szereg korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom oraz pracowniczkom. Warto zauważyć, że koncepcja Diversity Management wprowadza zmiany nie tylko po stronie zarządzania organizacją. Zachęca także pracownika i pracowniczkę do wydajniejszej pracy na rzecz firmy, a także poszerzania swoich kompetencji. To wszystko może mieć istotny wpływ na rozwój firmy oraz wzmocnienie jej konkurencyjności na rynku.
 
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: