Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Monika Kulik, Orange Polska
powrót
Wywiad z Moniką Kulik, Specjalista ds. CSR Orange Polska

Strategia CSR to...

Moim zdaniem strategiczne podejście jest potrzebne, aby w ogóle mówić o społecznej odpowiedzialności biznesu. Inaczej mamy zbiór akcji i reakcji, który nie buduje wartości firmy i nie przekłada się na wymiernie dla korzyści dla firmy i jej interesariuszy.
Strategia CSR to wyzwanie dla firmy - wymaga szerszego spojrzenia na prowadzenie naszego biznesu, wyjścia poza standardowe analizy i przyjrzenia się, jaki jest nasz wpływ na społeczeństwo.


Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?


Jak najwyżej w strukturach - aby mieć lepszy wpływ na działania firmy i większą decyzyjność, jak najniżej w sposobie myślenia i w zachowaniach każdego z pracowników.

Komunikacja wewnętrzna dla CSR...


CSR zakłada dialog, dlatego dobra komunikacja z pracownikami jest warunkiem koniecznym wszelkich działań odpowiedzialnych społecznie. Dobra - to znaczy bezpośrednia, angażująca i oparta na wzajemnym zaufaniu.
I nieodmiennie obowiązuje zasada, że pracownicy dowiadują się o tym, co robimy w pierwszej kolejności.


Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR to w mojej firmie...


Procesy myślowe. Coraz częściej udaje nam się zapalić jakieś światełko w tunelu czy sprawić, że ktoś zapali się do naszej  idei i stanie się ambasadorem CSR w swoim obszarze, jednostce, dziale. Wtedy zaczynają się prawdziwe zmiany w procesach w firmie.

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi...


Możliwość łączenia ludzkiego spojrzenia z biznesowym podejściem. Tworzy się wtedy zupełnie nowa jakość, niesamowite jak wtedy zmienia się spojrzenie na problem, projekt, jak otwierają się nowe możliwości i perspektywy.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: