Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Beata Rożek, Tesco Polska
powrót

Wywiad z Beatą Rożek, Menadżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Firmy w Tesco Polska sp. z o.o.

Strategia CSR to…    


Strategia CSR to element strategii biznesowej, wpisujący się w nią, wspierający realizację celów biznesowych i dodający nową wartość zarówno dla firmy, jak i jej otoczenia. To forma zobowiązania, że na swoje działania patrzy się w szerszej oraz długofalowej perspektywie i uwzględnia się w nich aspekt finansowy, społeczny i środowiskowy.


Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

 

CSR powinien być blisko zespołu decydującego o tym, jaką formę przybierają działania biznesowe, a jednocześnie musi być blisko tych, którzy plany biznesowe codziennie wprowadzają w życie i przekuwają na wiele bardziej lub mniej skomplikowanych procesów.


Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

 


Ważne narzędzie nie tylko komunikowania CSR, ale przede wszystkim angażowania do wspólnych działań, dzielenia się możliwościami, edukowania po co i dlaczego warto być społecznie odpowiedzialnym oraz pokazywania dobrych przykładów z różnych poziomów funkcjonowania firmy. W Tesco pracuje 28 tys. ludzi, zatem ich postawa względem odpowiedzialności biznesu to podstawa CSR firmy.


Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR to w mojej firmie…

 


Strategia społecznej odpowiedzialności znajduje swoje odbicie właściwie w każdym z obszarów funkcjonowania firmy. Te najbardziej widoczne na zewnątrz organizacji działania (dotyczące aktywnego wsparcia społeczności, w których działamy, promocji zdrowego stylu życia czy tworzenia atrakcyjnego miejsca pracy) są realizowane we współpracy z naszymi klientami, pracownikami, dostawcami i lokalnymi społecznościami i do nich są kierowane. Wiele jednak skierowanych jest na sposób funkcjonowania organizacji – między innymi te dotyczące odpowiedzialnego zakupu i sprzedaży czy dbałości o środowisko. 
Te procesy kompleksowo opisuje nasz Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Tesco Polska za lata 2010/11 i 2011/12 (dostępny na: www.tesco.pl/raportCSR) 


Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…


- świadomość, że dodając nową wartość do biznesu jednocześnie wnoszę wartość do lokalnych społeczności, w których jako biznes funkcjonujemy, i tworzę wartość dla naszych interesariuszy.
- bezpośredni kontakt z beneficjentami naszych działań z obszaru CSR – np. w trakcie Gal Finałowych programu Tesco dla Szkół. To wielki zastrzyk energii i motywacji do pracy.
- obserwacja, jak pod wpływem realizacji strategii CSR systematycznie zmienia się sposób myślenia i funkcjonowania firmy w wielu obszarach.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: