Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Małgorzta Walędzińska-Półtorak, Kompania Piwowarska
powrót
Wywaid z Małgorzatą Walędzińską-Półtorak, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska
Strategia CSR to…


Spójna koncepcja zarządzania uwzględniająca kwestie społeczne, etyczne i środowiskowe   w ramach wszystkich podejmowanych przez firmę działań przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy. Dla odpowiedzialnej firmy zrównoważony rozwój jest kierunkiem i sposobem, w jaki prowadzi swój biznes, zarządza procesami, gospodarką surowcami, kształtuje odpowiedzialny i zrównoważony łańcuch wartości oraz relacje z interesariuszami.

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

CSR jest sposobem zarządzania firmą a zrównoważony rozwój jednym z naszych priorytetów strategicznych. Nasza rentowność, czyli wyniki finansowe i ogólny wzrost branży zależy od istnienia zdrowych społeczności, rozwijających się gospodarek oraz odpowiedzialnego wykorzystywania surowców naturalnych. Właśnie te kwestie  są uwzględnione w codziennym zarządzaniu w Kompanii Piwowarskiej i znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii biznesowej, jak i w ramach 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju obowiązujących w naszej firmie. Dziesięć priorytetów zrównoważonego rozwoju kształtuje wizję i strategiczne podejście Kompanii Piwowarskiej do funkcjonowania w społecznościach lokalnych i prowadzenia biznesu.

Komunikacja wewnętrzna dla CSR…


Jest bardzo ważnym narzędziem wspomagającym procesy zarządcze, pomagającym w dotarciu do jednego z najważniejszych interesariuszy firmy czyli do pracowników. Niestandardowe formy komunikacji np. portal społecznościowy dla pracowników firmy pomagają w mniej formalny i przystępny sposób angażować pracowników do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej firmie to...

Inicjatywy podejmowane przez wszystkie działy firmy w związku z realizacją celów w ramach 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, m.in. optymalizacją zużycia wody, zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych, recyklingiem i odzyskiem odpadów opakowaniowych, zmniejszaniem wagi tychże opakować, współpracą z dostawcami w ramach całego łańcucha wartości, przeciwdziałaniem nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, inwestowaniem  w społeczności lokalne.

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

Praca z ludźmi, możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą w zakresie dobrych praktyk  zrównoważonego rozwoju.
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: