Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Przemysław Oczyp, CEMEX Polska
powrót
Wywiad z Przemysławem Oczypem,  Koordynator Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX Polska

Strategia CSR to…

dla mnie strategia zarządzania, dzięki której firmy i organizacje mogą efektywniej realizować swoje działania i projekty. To również standardy, które porządkują i usprawniają procesy w firmie, tworząc je bardziej przejrzystymi.

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pana zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

Uważam, że dla powodzenia strategii CSR istotne jest, aby wszyscy pracownicy w firmie łącznie z Zarządem wiedzieli i rozumieli jego podstawowe założenia. CSR dotyka wiele obszarów od spraw pracowniczych i relacji ze społecznościami lokalnymi przez działania na rzecz ochrony środowiska, po zarządzanie łańcuchem dostaw i podejmowanie decyzji o inwestycjach, dlatego istotne jest, aby osoby odpowiedzialne za te działania były świadome wpływu i odpowiedzialności.

Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

jest niezwykle istotna. Moim zdaniem ważne jest, aby pracownicy utożsamiali się z działaniem firmy i chcieli realizować zadania z zakresu CSR, uczestniczyli w wewnętrznych akcjach oraz sami inicjowali działania np. w ramach wolontariatu pracowniczego.


Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej firmie to...

Działania CSR widoczne są w relacjach ze społecznością lokalną w ramach Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, w odpowiedzialnym podejściu do ochrony środowiska naturalnego, obniżaniu emisji CO2, rekultywacji byłych kopalń, stosowaniu Paliw Alternatywnych. A także w relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi, dbaniu o bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno pracowników jak  również podwykonawców.

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

różnorodność projektów, ciekawe wyzwania i możliwość wdrażania ich w praktyce. CSR nieustannie się zmienia, na rynku powstają nowe inicjatywy i organizacje, które mają bardzo ciekawe pomysły na realizację działań CSR.
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: