Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Agnieszka Kielichowska, PKO Bank Polski
powrót
Wywiad z Agnieszką Kielichowską, Dyrektor Biura Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej w PKO Banku Polskim

Strategia CSR to…

Działania społecznie odpowiedzialne w naturalny sposób uzupełniające i wzmacniające biznes. Dobrze opracowana strategia, to realna szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej, lepsze zarządzanie ryzykiem, oszczędność kosztów, trwalsze relacje z klientami, skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, przyciąganie talentów oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

Osoby zajmujące się w firmie CSR powinny być tak ulokowane w jej strukturze, aby miały dostęp do niezbędnych informacji biznesowych i możliwość kreowania zmian w organizacji.
 
Komunikacja wewnętrzna dla CSR to…

Sukces działań CSR-owych w dużej mierze zależy od komunikacji wewnętrznej. To właśnie pracownicy są najważniejszymi interesariuszami organizacji, bez ich zaangażowania nie ma mowy o budowaniu odpowiedzialnego biznesu.

Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR to w mojej firmie…

Filozofia społecznej odpowiedzialności biznesu jest realizowana w PKO Banku Polskim już od wielu lat, znacznie wcześniej, niż stała się ona jednym ze współczesnych paradygmatów biznesu. Będąc największą instytucją finansową w Polsce, jedną z największych firm i jednym z największych pracodawców, PKO Bank Polski ma świadomość, że jego wpływ na otoczenie jest znaczący. Rozwój z poszanowaniem i uwzględnieniem potrzeb innych jest wpisany w nasze DNA. Społeczną odpowiedzialność biznesu realizujemy we wszystkich obszarach: jako zobowiązanie wobec szeroko rozumianego rynku - pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego, z poszanowaniem praw człowieka, przy użyciu uczciwych praktyk i ze świadomością zagadnień konsumenckich.

Największą satysfakcję w pracy sprawiają mi… 

Nowe wyzwania.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: