Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Wojciech Arszewski, UPS Polska
powrót

Wywiad z Wojciechem Arszewskim, Dyrektor ds. Publicznych Europa Centralna i Wschodnia w UPS Polska

 
Strategia CSR to…  

…niezbędne narzędzie pomagające w planowaniu, realizacji i kontroli działań społecznie odpowiedzialnych, szczególnie w przypadku tak dużych, światowych organizacji jak UPS. Staramy się wybierać uniwersalne rozwiązania i pomysły, aby były one możliwe do realizacji na wielu rynkach, na których funkcjonuje UPS. Przykładem takiego rozwiązania może być tzw. Continuous Descent Approach, czyli „zielone podejście” – jest to technika pilotażu samolotów, polegająca na zapewnieniu samolotowi płynnego, nieprzerwanego zniżania, najlepiej już z wysokości przelotowej. Stosowanie CDA minimalizuje zużycie paliwa, ogranicza hałas, który dociera do ziemi a także redukuje emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Rozwiązanie to stosujemy na wielu lotniskach, na których lądują samoloty UPS, w tym również w Polsce.

      
Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pana zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

W UPS realizujemy podejście „feel global, act local”. Polega ono na tym, że strategie są opracowywane globalnie, ale ich realizacja jest prowadzona przez osoby czy też zespoły na poziomie lokalnym. W wielu krajach, w których funkcjonuje UPS, powoływane są tzw. „komitety zaangażowania społecznego” / "community involvement committees”, których zadaniem jest realizowanie konkretnych działań z zakresu zaangażowania społecznego. Myślę, ze takie rozwiązanie pozwala bardzo efektywnie wdrażać lokalnie poszczególne globalne cele CSR-owe.


Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

...jest absolutnie jego niezbędną częścią. W UPS niemalże każde działanie z zakresu odpowiedzialności społecznej jest realizowane przy zaangażowaniu pracowników – a tym samym komunikacja wewnętrzna odgrywa tu kluczową rolę. Pracownicy powinni jako pierwsi poznać i zrozumieć strategię i działania firmy w tym obszarze. Firma także chce dawać im w pierwszej kolejności możliwość realizowania się społecznie. Wśród przykładów potwierdzających to podejście w UPS wymienić możemy chociażby wolontariat pracowniczy, w ramach którego w 2012 r. 739 pracowników w Polsce przepracowało łącznie 4.498 godzin, wspierając wiele organizacji i stowarzyszeń. Bez komunikacji wewnętrznej CSR byłby bardzo indywidualną dyscypliną i nie przekładałby się na grupowe działania. 


Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR to w mojej firmie…

Od swojego powstania w 1907 r., UPS kontynuuje silną tradycję wspierania społeczności. Zaangażowanie firmy jest szczególnie widoczne w corocznym miesiącu globalnego wolontariatu UPS, który odbywa się w październiku. W roku 2012 obchodziliśmy 10. rocznicę tego wydarzenia. Udało nam się wtedy zachęcić naszych pracowników do przepracowania na zasadach wolontariatu łącznie 195 tys. godzin. Dodatkowo przeznaczyliśmy 2,2 mln dolarów w formie dotacji wspierających różne organizacje skupiające się na kwestiach ochrony środowiska. Dotacje te są wypłacane przez fundację UPS. Podczas kampanii w ramach globalnego wolontariatu w 2012 r. zachęciliśmy także wolontariuszy aby dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami z ich zaangażowania poprzez Twitter i Facebook, tym samym podnosząc świadomość znaczenia praktycznego zaangażowania społecznego.


Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

W UPS pracuję już kilkanaście lat. W tym okresie miałem okazję zaobserwować jak wiele osób skorzystało w naszej firmie z programu promocji wewnętrznych. Dzięki temu mam okazję współpracować z osobami, które zaczynały pracę w firmie od pozycji np. magazyniera, kuriera czy asystenta, a aktualnie piastują stanowiska kierownicze. Ten fakt świadczy o odpowiedzialnej postawie naszej firmy jako pracodawcy, który stawia na rozwój pracowników i inwestuje w tworzenie jak najlepszych miejsc pracy. Dużą satysfakcję sprawia mi także rosnąca na przestrzeni lat liczba  pracowników UPS angażująca się społecznie poprzez wolontariat.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: