Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Paweł Jezierski
powrót
Wywiad z Pawłem Jezierskim, Starszy Specjalista ds. Komunikacji Unilever

Strategia CSR to...


długofalowe działanie z jasno określonymi celami, wspierające cele
wizerunkowe i biznesowe firmy. W firmie Unilever nie mówimy o "strategii
CSR", ponieważ nasze działania związane z odpowiedzialnością społeczną są
integralną częścią naszej strategii biznesowej - nazywamy to zrównoważonym
modelem biznesowym. Nasza firma mówi o tym jasno w swojej wizji: Naszym
celem jest podwojenie wielkości naszego biznesu przy jednoczesnym
zmniejszeniu wpływu firmy na środowisko naturalne i zwiększeniu pozytywnego
wpływu społecznego.Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pana zdaniem
najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?


Każdy, bez wyjątku, dział czy też funkcja danej organizacji powinna być
świadoma celów firmy w zakresie CSR, a jeszcze lepiej jeśli cele te są
wpisane i powiązane z indywidualnymi celami biznesowymi pracowników. Tylko
takie rozwiązanie pozwala na realizację podjętej strategii i powszechne
zrozumienie wśród pracowników. Przykład idzie z góry - świetnym przykładem
jest działalność Paula Polmana, globalnego CEO firmy Unilever. Jest obecny i
aktywny na najważniejszych globalnych konferencjach i spotkaniach
poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. To pokazuje każdemu pracownikowi, że
to, o czym mówimy jest faktycznie ważne dla całej organizacji.


Komunikacja wewnętrzna dla CSR jest...


jednym ważniejszych czynników sukcesu naszej strategii.  Wszyscy wiemy, że
pracownicy są najlepszymi ambasadorami pracodawcy, dlatego nie wolno
zapominać o nich w planowaniu działań CSR. Najlepiej sprawdza się
indywidualne podejście i pokazywanie przykładów tego, jak każdy pracownik
może wesprzeć cele swojej organizacji w zakresie CSR.


Drugi aspekt to dzielenie się sukcesami wewnątrz organizacji. W
międzynarodowych firmach takich jak Unilever, gdzie zatrudnione są tysiące
osób - każdego miesiąca możemy przekazywać wiele informacji dotyczących
postępów w realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Sztuką jest
dotarcie do pracowników, tak, aby byli świadomi nie tylko sukcesów, ale i
wyzwań, przed którymi stoi ich organizacja.

 
Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej
firmie to.


Działanie Planu "Życie w sposób zrównoważony" widać w każdym aspekcie
działalności firmy Unilever. Realizacja Planu pokazuje, że zrównoważony
rozwój sprawdza się jako element strategii biznesowej. Efekty działania
widać więc w wielu obszarach - od pozyskiwania surowców rolnych, przez
transport i produkcję, po korzystanie z naszych produktów przez konsumentów
i generowanie odpadów. Robimy postępy w ograniczaniu naszego wpływu na
środowisko naturalne oraz polepszaniu zdrowia i samopoczucia naszych
konsumentów na całym świecie.


Największą satysfakcję w pracy sprawia mi...

fakt, że w firmie Unilever działania związane ze zrównoważonym rozwojem są
rozumiane jako część strategii biznesowej, a nie jednorazowa kampania CSR.

Satysfakcję sprawia również samo uczestniczenie w międzynarodowym
przedsięwzięciu jakim jest Plan "Życie w sposób zrównoważony" oraz
komunikowanie świetnych lokalnych przykładów działalności firmy Unilever w
Polsce jako wkładu do globalnych założeń Planu.
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: