Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Marta Szymborska, Raben
powrót
Wywiad z Martą Szymborską, Lider CSR w Grupie Raben

Strategia CSR to…

Strategia CSR jest gwarancją, słowem danym społeczeństwu, że przedsiębiorstwo dostarczając swoje usługi i produkty ma również na uwadze szeroko pojęte otoczenie, jest także deklaracją świadomego zarządzania całym łańcuchem wartości.

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

Najlepszy dla efektywnego wdrażania strategii jest dialog. Gdy zapytamy kluczowych interesariuszy, co jest dla nich ważne, a następnie będziemy realizować wskazane przez nich inicjatywy, zyskamy ich poparcie w dążeniu do osiągnięcia celu.
Wizja i cele CSR Grupy Raben powstały podczas dwudniowych warsztatów z kadrą menedżerską. Pytaliśmy również naszych Klientów i Pracowników, w badaniach satysfakcji Klientów oraz ankietach satysfakcji i zaangażowania Pracowników, o preferowane formy działania społecznie odpowiedzialnego, które powinna podejmować Grupa Raben. Prowadzony dialog pomógł wdrożyć strategię odpowiadającą na potrzeby interesariuszy.

W Grupie Raben posiadamy Lidera CSR, odpowiadającego za strategię z poziomu Grupy, oraz Koordynatorów CSR, odpowiedzialnych za jej realizację na poziomie spółek i krajów. Lider przedstawia propozycję działań i mierników na dany rok Komitetowi Sterującemu CSR, w skład którego wchodzą przedstawiciele kluczowych działów, m.in. HR, transportu, jakości, sprzedaży, marketingu, real estate, ryzyka oraz CEO Grupy Raben. Pod koniec roku przedstawiany jest im również stopień realizacji wspomnianych celów.
Należy również dodać, iż wszyscy pracownicy Grupy Raben mają wpisane działania CSR do swoich kompetencji.
Nasz sposób zarządzania CSR sprawdza się w praktyce.


Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

Dialog jest kluczowym elementem CSR. Komunikacja wewnętrzna pozwala go realizować. Angażowanie pracowników w akcje społeczne jest dużo łatwiejsze dzięki Newsletterom, które pomagają dotrzeć do dużej ilości zatrudnionych osób. Jest to bardzo pomocne narzędzie, np. przy realizacji Tygodnia Zdrowia, podczas którego pracownicy codziennie otrzymywali mailing dotyczący m.in. sposobów właściwego odżywania, radzenia sobie ze stresem, wpływu aktywności fizycznej na kondycję zdrowotną.
Należy również pamiętać o wykorzystaniu o nowych mediów, za sprawą, których firmy otrzymują na bieżąco informację zwrotną na temat sposobu prowadzenia swojej działalności bądź różnego rodzaju akcji społecznych.


Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej firmie to...

Trudno wskazać jeden obszar. Kluczowy w ostatnim okresie był aspekt środowiskowy, ponieważ tworzyliśmy nowe założenia do kalkulatora emisji, wcześniej CO2, w przyszłości GHG.

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

Świadomość, że za sprawą działań CSR, które podejmuje m.in. firma, w której pracuję, świat, który „odziedziczy” po mnie mój syn, będzie lepszy.
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: