Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Danuta Kędzierska, TÜV Rheinland Polska
powrót
Wywiad z Danutą Kędzierską, Pełnomocnik ds. CSR w TÜV Rheinland Polska

Strategia CSR to…

ten wymiar strategii, który mówi o tym jak będą osiągane cele przedsiębiorstwa, tzn. czy będą osiągane z poszanowaniem prawa, środowiska naturalnego, przy zachowaniu wrażliwości na potrzeby otoczenia.  Uważam, że opracowywanie odrębnych strategii CSR prowadzi do skupienia się tylko na jednym lub dwóch wymiarach zarządzania organizacją, np. na relacjach z pracownikami, podczas gdy przedsiębiorstwo musi funkcjonować jako całość i być zarządzane w spójny sposób.  

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

Jeżeli organizacja decyduje się na powołanie odrębnych struktur CSR to zdecydowanie najlepszym miejscem jest takie, które pozwala na bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za kluczowe procesy w firmie. W większych organizacjach może to być biuro zarządu lub jego przedstawicielstwo. W mniejszych raczej stawiałabym bezpośrednio na właściciela lub zarządzającego organizacją, bądź na osobę, która niezależnie od pełnionej funkcji, potrafi dogadać się ze wszystkimi działami
w firmie. W TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., która stanowi część międzynarodowego koncernu, pracuję w biurze Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, które nadzoruje jakość wszystkich procesów w firmie. Dzięki temu mam też bezpośredni kontakt z pozostałymi pełnomocnikami, przede wszystkim z Pełnomocnikiem ds. Compliance.Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

jest tym, czym obieg krwi w zdrowym organizmie. Im lepsza wiedza na temat oczekiwań, potrzeb i możliwości zarówno pracowników jak i kierownictwa, tym większe poczucie odpowiedzialności wszystkich za jakość pracy i za samo miejsce pracy.Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR w mojej firmie to...

misją i naczelną zasadą grupy TÜV Rheinland jest ciągłe dążenie do poprawy bezpieczeństwa i jakości w celu sprostania wyzwaniom wynikającym z interakcji pomiędzy człowiekiem, technologią i środowiskiem. Tym samym od ponad 140 lat CSR stanowi serce naszej filozofii zarządzania. Gdybym miała wskazać na najważniejszy wymiar odpowiedzialności firmy TÜV Rheinland to wskazałabym na system compliance zapewniający zgodność z prawem i gwarantujący wystawianie przez nas wiarygodnych raportów, certyfikatów i zaświadczeń.

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

możliwość kojarzenia ludzi z różnymi pomysłami i przyglądanie się jakie wspaniałe efekty może przynieść transfer dobrych praktyk.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: