Cr Navigator
"Okiem CSRowca" - Leszek Kurnicki, PKN Orlen
powrót
Wywiad z Leszkiem Kurnickim, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN

Strategia CSR to…

…sposób realizowania celów biznesowych oparty o wartości i zasady, odpowiedzialne działanie z myślą o przyszłości, a także zrozumienie roli biznesu we współczesnym świecie jak również zaakceptowanie faktu, że sam zysk nie jest jedyną kategorią trwałego sukcesu.  To własnie zasady CSR w dużej mierze nakreślają  dziś ramy strategii zarządzania firmą w oparciu o standardy odpowiedzialności wobec otoczenia.  

Jakie miejsce dla CSR w strukturach organizacyjnych jest Pani/ Pana  zdaniem najlepsze dla efektywnego wdrażania strategii?

Sądzę, że powinna to być suwerenna decyzja każdej firmy podjęta w zgodzie z jej własnymi oczekiwaniami, celami i  potrzebami otoczenia.  Zapewne korzystne jest utworzenie stanowiska czy zespołu, który koordynuje te działania, jeśli skala przedsiębiorstwa to uzasadnia. Natomiast niezależnie od struktury organizacyjnej czy wielkości firmy ogromne znaczenie ma zawsze zaangażowanie kierownictwa firmy i jej pracowników.

Komunikacja wewnętrzna dla CSR…

Komunikacja wewnętrzna pełni niezwykle ważną rolę w budowaniu identyfikacji całej kadry firmy z  celami CSR . Nie tylko w rozumieniu funkcji informacyjnej. To bardzo dobre narzędzie budowania kultury korporacyjnej na bazie kształtowania świadomości pracowników co do stosowania w codziennym życiu zawodowym nadrzędnych wartości opartych na podstawach etycznych takich jak w przypadku PKN ORLEN : Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie,Energia, Niezawodność. Tylko wewnętrzne przekonanie każdego pracownika by stały się one jego osobistymi drogowskazami może zaowocować zbiorowym stanem świadomości, w którym cała firma będzie miała społeczną odpowiedzialność w tle każdego procesu decyzyjnego. Otwarta i dobrze skonstruowana komunikacja wewnętrzna jest nieodłącznym elementem osiągania takiego stanu.

Najważniejsze procesy w organizacji, w których widać działanie CSR to w mojej firmie…

… praktycznie wszystkie działania służące produkcji, sprzedaży, zaopatrzeniu, ochronie środowiska i prewencji, budowaniu relacji z pracownikami, rynkiem i środowiskami zewnętrznymi oraz inwestowaniu w rozwój firmy. Nasze zaawansowanie w systemowym stosowaniu zasad CSR najlepiejw weryfikuje cykliczne i bardzo złożone badanie firmy przez zewnętrznego audytora pod kątem kwalifikacji do elitarnego grona spółek notowanych w ramach Respekt Index. Fakt, że utrzymujemy się w tych notowaniach nieprzerwanie od początku istnienia RI najlepiej potwierdza, że CSR w przypadku PKN ORLEN nie jest hasłem tylko elementem krowioobiegu firmy. Realizujemy również projekty wizerunkowe, które obrazują nasze generalne podejście do społecznej odpowiedzialności.  Zakres tych przedsięwzięć sięga od Responsible Care wspierającego działania na rzecz środowiska naturalnego, poprzez partnerstwa międzysektorowe, służące potrzebom społeczności lokalnych, kawę z certyfikatem Faitrade potwierdzającym jakość i sposób w jaki zostały wytworzona czy korporacyjną Fundację ORLEN – Dar Serca, która prowadzi własne programy społeczne. Dużą wagę przywiązujemy nawet do  sposobu informowania o naszych działaniach bowiem nasze cykliczne Raporty CSR wydawane są zgodnie ze standardami międzynarodowymi GRI (Global Reporting Initiative).

Największą satysfakcję w pracy sprawia mi…

…to, że przy pewnym wysiłku można poprzez CSR silnie integrować firmę, biznes jako taki i różne jego dziedziny. Udaje się nam to w skali firmy, grupy kapitałowej czy branży. Społeczna odpowiedzialność, choć pod różnymi hasłami, zaczyna też przebijać się mocno na forach europejskich i światowych. Powodem jest rzeczywistość kryzysowa, która wymusza zmianę myślenia i podejścia do kreowania zysku w kontekście pracownika, środowiska, społeczności lokalnych czy przejrzystego komunikowania działalności firmy. To stwarza nadzieję na dynamiczny rozwój CSR i jest gwarancją, że nie zabraknie ciekawych pomysłów i przedsięwzięć w tej dziedzinie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: