Cr Navigator
Science For a Better Life - wywiad z Christophem Dumontem, Prezesem Bayer
powrót

W tym roku Bayer obchodzi 150. rocznicę istnienia. Przy okazji obchodów na całym świecie firma zorganizowała W Polsce nteraktywną wystawę popularnonaukową dotyczącą najważniejszych innowacji w obszarze zdrowia, ochrony roślin i zaawansowanych tworzyw. Interaktywna wystawa Anniversary Tour, towarzysząca jubileuszowi 150-lecia Bayer oprócz Warszawy była prezentowana w 19 miastach na całym świecie, m.in. w Londynie, São Paulo, Szanghaju i Sydney. Przy okazji obchodów 150-lecia firmy, z Christophem Dumontem, Prezesem Bayer rozmawia Lidia Kwiatkowska


Lidia Kwiatkowska: Jak Pan postrzega społeczną odpowiedzialność firmy Bayer. Jakie są zobowiązania firmy w zakresie CSR? Jakie wyzwania stoją przed firmą po 150 latach działalności?

 

 

Christophe Dumont: Dla firmy Bayer działania CSR należą do fundamentów działalności. Jako koncern chemiczno-farmaceutyczny czujemy się współodpowiedzialni za społeczności, wśród których prowadzimy działalność – zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym.

Bayer - jako firma innowacyjna - wspiera inicjatywy promujące projekty naukowe na całym świecie. Zgodnie z mottem naszej firmy - „Bayer: Science For A Better Life” - przeznaczamy rocznie prawie 3 mld Euro na projekty badawcze w trzech obszarach, w których działa Bayer: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin oraz wysokospecjalistycznych tworzyw. Niezwykle ważna jest dla nas szeroko pojęta edukacji w zakresie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Od lat promujemy uzdolnionych naukowców, wspieramy ważne projekty badawcze oraz tworzymy platformy wymiany naukowej. Warto podkreślić, że Bayer zatrudnia 13 000 naukowców.

Innowacyjność – to słowo-klucz do naszych obecnych i przyszłych działań. Przeprowadzone przez nas badania opinii społecznej ‘Barometr Edukacyjny Bayer’ wykazały, że innowacyjność ma kluczowe znaczenie w życiu młodych Polaków. Podkreślają, że osiągnięcia naukowe ułatwiają im życie, podnoszą jego jakość, pozwalają rozwijać się oraz funkcjonować społecznie. Bayer odpowiada na te potrzeby.

 

Lidia Kwiatkowska: W odpowiedzi na jakie wyzwania edukacyjne zdecydowali się Państwo na otwarcie BayLabu, multimedialnego salonu popularno-naukowy, miejsca spotkań z nauką? Czy zauważają już Państwo pozytywne skutki płynące z działalności BayLabu?

 

Christophe Dumont: Ukazywanie fascynujących innowacji i odkryć naukowych, zachęcanie do myślenia i odwagi intelektualnej, wzbudzanie pasji poznawczej, to główne cele przyświecające naszemu programowi promocji nauki wśród najmłodszych.

Zgodnie z motto ‘Science For A Better Life’, Bayer dzieli się wiedzą z obszarów, w których jesteśmy ekspertem. Edukowanie w obszarze zdrowia, ochrony roślin i wysokospecjalistycznych materiałów stanowi ważny element naszej społecznej odpowiedzialności. Jej elementem jest salon multimedialny BayLab wraz z organizowanymi tu warsztatami laboratoryjnymi. Celem jest zachęcenie dzieci do podróży w głąb fascynującego świata nauk przyrodniczych i ścisłych: poznania innowacji, mających wpływ na codzienne życie. W BayLab ukazujemy fascynujące odkrycia, zachęcamy do myślenia i odwagi intelektualnej, wzbudzamy pasję poznawczą.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizujemy warsztaty laboratoryjne. Tematyka obejmuje cztery obszary, w których Bayer – z racji swojej działalności – ma globalne doświadczenia. Są to: witaminy, ochrona roślin, zdrowie zwierząt oraz oczyszczanie wody. Pod okiem doświadczonych moderatorów dzieci przeprowadzają szereg praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych. Uczniowie korzystają z nowoczesnego wyposażenia salonu, m.in. multimedialnego stołu dotykowego z aplikacjami poświęconymi zdrowiu, rolnictwu, specjalistycznym tworzywom. Dla dzieci przygotowano trójwymiarowe filmy popularno-naukowe, mikroskopy z wyświetlaczami LCD, aplikację ‘Nutrition Clock’ (ukazującą wzrastające zapotrzebowanie na żywność wobec malejącej ilości areałów rolnych).

Już teraz możemy zaobserwować efekty, które są bardzo wymierne: program ma charakter merytoryczny, edukacyjny i przynosi rzeczywiste korzyści społeczne. Praktyczne warsztaty innowacji pozwalają dzieciom zafascynować się światem nauk ścisłych i przyrodniczych. BayLab umożliwia szeroki dostęp do najnowszej wiedzy i innowacji w obszarach ochrony zdrowia, środków ochrony roślin oraz wysokospecjalistycznych tworzyw. W fascynujący sposób, przy wsparciu technologii multimedialnych, można tu zapoznać się z najnowszymi zdobyczami wiedzy. Atutem, który najczęściej podkreślają nauczyciele, jest praktyczny wymiar warsztatów i doświadczeń – możliwość własnoręcznego przeprowadzenia eksperymentów, co wciąż jest rzadkością w szkołach.

Najlepszym miernikiem wartości jest zainteresowanie szkół: jest ono ogromne – dlatego wszystkie terminy warsztatów w 2013 r. zostały już zarezerwowane. Kolejny miernik efektywności programu to stopień zaangażowania partnerów społecznych, edukatorów, popularyzatorów nauki, reprezentantów uczelni i instytucji oświatowych – tu bardzo ważne są dla nas m.in. opinie nauczycieli, wyrażone w ankietach ewaluacyjnych. Wreszcie - poziom zainteresowania mediów, szczególnie tych adresowanych do nauczycieli, rodziców i młodzieży. Bardzo ważne jest dla nas zaangażowanie pracowników - ambasadorów BayLabu w swoich środowiskach.

 

Lidia Kwiatkowska: Z  których innowacyjnych działań firmy w obszarze społecznym jest Pan najbardziej dumny? Jakie mają Państwo plany w zakresie wspierania młodzieży?

 

Christophe Dumont: Jest wiele aspektów, z których jesteśmy szczególnie dumni – wymienię dwa. Pierwszy to fakt, że eksperci docenili wartość merytoryczną BayLab: zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tegorocznym Festiwalu Nauki, oczywiście z radością przyjęliśmy zaproszenie. Kolejnym powodem satysfakcji jest fakt, że ambasadorami tego projektu stali się – spontanicznie, oddolnie - pracownicy firmy. Dotarli z informacją o programie bezpośrednio do kilkudziesięciu szkół, dzięki czemu informację o warsztatach zaczęli między sobą przekazywać nauczyciele. Motto  ‘Bayer: Science For A Better Life’ nabrało zupełnie nowego znaczenia.

Program ma charakter długofalowy i będzie kontynuowany oraz poszerzany o nowe tematy warsztatów.

 

 

Dziękuję za rozmowę

 

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: