Cr Navigator
6 kroków do stworzenia przez przedsiębiorstwo wspólnej wartości
powrót
Koncepcja tworzenia wspólnej i zrównoważonej wartości (CSV), opiera się na prowadzeniu biznesu tak by interesariusze organizacji także czerpali korzyści z jej funkcjonowania. O tym jak zacząć mówi Niels Christiansen w artykule „6 steps to create shared value in your company”.
 
Krok 1. W sposób jasny i klarowny ogłosić, że celem przedsiębiorstwa będzie nie tylko kreowanie zysku dla akcjonariuszy, ale również tworzenie wartości dla interesariuszy przedsiębiorstwa. Zdaniem Nielsa Christiansena jest to bardzo istotne, gdyż wpływa na sposób myślenia kadry zarządzającej i oczekiwania, które są formułowane przez wszystkich interesariuszy. Bez jasnej deklaracji na tym polu nie jest, jego zdaniem, możliwe wdrożenie odpowiednich działań na wszystkich poziomach zarządzania.
 
Krok 2. Powiązać system wynagrodzeń, bonusów i premii obowiązujących w przedsiębiorstwie z budowaniem wartości w dłuższej perspektywie i koncepcją CSV. Jest to, zdaniem Christiansena, najtrudniejszy ze wszystkich etapów. Ma on jednak decydujący wpływ na powodzenie wszystkich pozostałych. Według niego koncepcja tworzenia zrównoważonej wartości opiera się bowiem na długofalowym myśleniu o przedsiębiorstwie. Staje się on realny do osiągniecia wyłącznie wtedy, gdy zmotywuje się do tego menadżerów właśnie poprzez ocenę ich rezultatów w dłuższej perspektywie czasu. Obecnie, choć jesteśmy świadkami powolnej zmiany w sposobie myślenia o wynagrodzeniach menadżerów, jednak w dalszym ciągu, szczególnie w USA dominuje system płacenia za wyniki w krótkich okresach.
 
Krok 3. Wdrożyć zasadę tworzenia wspólnej wartości we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa, bez ograniczania się jedynie do programów i inicjatyw, których celem jest pozytywny wpływ na otoczenie. Jak twierdzi Christiansen, by odnieść sukces na tym polu nie powinniśmy ograniczać się jedynie do dotychczasowych form zaangażowania społecznego. Jeżeli firmie nie uda się stworzyć spójnego wizerunku w całym obszarze swojego działania nie będzie mogła zbudować odpowiedniego poziomu zaufania wśród interesariuszy. Z kolei bez niego nie będzie możliwe włączenie i współpraca z interesariuszami.
 
Krok 4. Skupić się na najważniejszych dla przedsiębiorstwa obszarach. Najważniejsze dla akcjonariuszy jest oczywiście budowanie wartości w tych obszarach działalności przedsiębiorstwa, które przynoszą zysk. Przekładają się one jednak na obszary, w których można wytworzyć wartość dla interesariuszy. Jako przykład Christiansen podaje firmę farmaceutyczną, która zaangażowała się w programy edukacyjne i szkoleniowe dla cukrzyków, jednocześnie będąc jednym z najważniejszych producentów insuliny.
 
Krok 5. Sprawić by firma skupiła się na tych obszarach, gdzie może generować pozytywną zmianę, a dopiero później szukać tam możliwości wygenerowania zysku. Jak wskazuje Niels Christiansen, najważniejszą kwestią związaną z budowaniem wspólnej wartości jest skupienie się na długookresowej, pozytywnej zmianie wywołanej działaniem firmy. Wymaga to jednak zmiany sposobu myślenia i podjęcia decyzji o inwestycji w obszarach, które w krótkim okresie nie przyniosą zysku. Tu odnosi się do Kroku 2 i założenia, że budowa wspólnej wartości nie jest możliwa bez długofalowego podejścia do biznesu.
 
Krok 6. Nie próbuj zastępować społecznej odpowiedzialności biznesu przez tworzenie wspólnej wartości, lecz twórz wspólną wartość przez CSR. Niels Christiansen wskazuje na często popełniany błąd, jakim jest traktowanie CSR jako „starego sposobu myślenia” a CSV jako „nowego podejścia”, z czego miałoby wynikać zastąpienie CSR przez CSV. W dalszym ciągu, zdaniem autora dzisiejsze podejście do CSR pozwala budować wartość dla otoczenia. Konieczne jest jednak postawienie nacisku na jeszcze ściślejsze powiazanie dotychczasowych działań z zakresu CSR z celami biznesowymi.
 
Artykuł „6 steps to create shared value in your company”, autorstwa Nielsa Christiansena został opublikowany 20 czerwca na stronie internetowej GreenBiz.com. Jego pełna wersja jest dostępna pod TYM LINKIEM.

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl 
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: