Cr Navigator
Natalia Ćwik
Menedżerka ds. Zarządzania Wiedzą w FOB.
"Doktorantka w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej
Handlowej(SGH) w Warszawie. Związana z sektorem pozarządowym, od kilku lat
zajmuje się tematyką odpowiedzialnego biznesu. Publicystka, wykładowca,
posiada kilkuletnie doświadczenie dziennikarskie. Przygotowuje publikacje,
artykuły eksperckie oraz badania związane z tematem CSR. Absolwentka
Instytutu Orientalistycznego na Uniwersytecie Warszawskim, Istituto
Universitario Orientale w Neapolu oraz studiów menedżerskich w SGH.
Wcześniej kierownik w Fundacji im. Lesława A. Pagi,działającej w obszarze
rynku kapitałowego i edukacji. Realizowała również projekty pomocy
rozwojowej w Afryce Wschodniej i współtworzyła programy edukacji globalnej.
Jest członkinią zespołu ds. społecznej odpowiedzialności w sektorze
energetycznym w Urzędzie Regulacji Energetyki; uczestniczy także w pracach
grup roboczych ds. odpowiedzialnego biznesu w Ministerstwie Gospodarki.
Interesuje się w szczególności tematyką odpowiedzialnego/zrównoważonego
zarządzania dostawami, odpowiedzialnym marketingiem, ekonomią zrównoważonego
rozwoju oraz innowacjami w obszarze CSR.
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz Instytutu
Odpowiedzialnego Biznesu."


Artykuły z wydań magazynu:

Natalia Ćwik
Wielu ekspertów próbuje prognozować, jaka będzie przyszła kariera koncepcji CSR na polu zarządzania. Jedni przewidują dalszy rozwój, inni wieszczą koniec trendu. Pojawiają się też postulaty...

Artykuły Ekspertów:

Natalia Ćwik
Z publikacji można dowiedzieć się m.in. kto wchodzi w skład łańcucha dostaw, co może być ich przedmiotem oraz jakich praw i zasad powinno się przestrzegać w relacjach z kontrahentami.   Publikacja jest...
Natalia Ćwik
Źródło: www.fob.org.pl W Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i coraz częściej także w naszym regionie toczy się debata nt.  zjawiska greenwashing  – nierzetelnej komunikacji firm,...
Natalia Ćwik
Interesariusze w centrum uwagi W publikacjach poświęconych CSR prawie zawsze spotykamy się z terminem ‘interesariusze’. Kim właściwie są? Interesariusze, zdefiniowani w najbardziej klasyczny...