Cr Navigator
GES Investments Services
Firma GES Investment Services została założona w 1992 roku. W Europie Północnej jest liderem w dziedzinie badania i usług z zakresu Odpowiedzialnych Inwestycji.


Artykuły z wydań magazynu:

Wybrany autor nie posiada żadnych artykułów!

Artykuły Ekspertów:

GES Investments Services
Pomimo oczywistych korzyści ekonomicznych płynących ze zrównoważonego zarządzania nieruchomościami, większość najbardziej liczących się w Europie firm działających w tym sektorze nie jest...