Cr Navigator
Łukasz Jarząbek

Łukasz Jarząbek – student edytorstwa oraz creative writing na Uniwersytecie Wrocławskim, pracuje w Stowarzyszeniu Centrum Rozwiązań Systemowych. Interesuje zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i CSR, a przede wszystkim wykorzystaniem w tym zakresie koncepcji Web 2.0.Artykuły z wydań magazynu:

Wybrany autor nie posiada żadnych artykułów!

Artykuły Ekspertów:

Łukasz Jarząbek
Czy dzięki jednemu rozwiązaniu można zarobić więcej, stworzyć produkt z pomocą konsumentów i działać społecznie odpowiedzialnie? Tak, co udowadnia przykład firm, które do rozwiązywania...