Cr Navigator
Wybierz kategorię plików
Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka
Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka  
2015-09-22pobierz plik
Odpowiedzialne praktyki w zakresie gruntów, budownictwa, użytkowania nieruchomości i inwestycji
Odpowiedzialne praktyki w zakresie gruntów, budownictwa, użytkowania nieruchomości i inwestycji  
2015-07-01pobierz plik
Standardy Działania Fundacji Korporacyjnych
Standardy Działania Fundacji Korporacyjnych  
2015-05-14pobierz plik
Peeling Back the Eco-Labels
Peeling Back the Eco-Labels  
2015-01-09pobierz plik
Polska wersja wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka
Polska wersja wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka  
2014-10-27pobierz plik
Beverage Industry Sector Guidance for Greenhouse Gas Emission Reporting
Beverage Industry Sector Guidance for Greenhouse Gas Emission Reporting
2014-02-03pobierz plik
GRI Sustainability Reporting Guidelines & Airport Operators Sector Supplement  
2012-04-10pobierz plik
GRI Sustainability Reporting Guidelines & Event Organizers Sector Supplement  
2012-04-10pobierz plik