Cr Navigator
Nienieodpowiedzialni: Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes
Nienieodpowiedzialni: Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes
 Ruszyła rejestracja uczestników IV już edycji konferencji Nienieodpowiedzialni. 
Posted by:
2016-10-13
W tym roku tematem przewodnim będzie człowiek  jako najważniejszy interesariusz branży finansowej. Wśród prelegentów znajdą się zarówno eksperci finansowi, jak Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Elżbieta Mączyńska, jak i ze świata mediów - Szymon Hołownia.
 
Tegoroczna edycja odbędzie się 13 października w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Istotą konferencji organizowanej w ramach projektu Nienieodpowiedzialni jest zwrócenie uwagi na wyzwania branży finansowej związane z jej zrównoważonym rozwojem, potrzebą debaty o jej służebnej roli i odpowiedzialnością w sprzedaży usług finansowych.
 
- W budowaniu firmy, wielkiej czy małej, w byciu przedsiębiorcą, obowiązkową i wspaniałą zarazem jest możliwość zadawania sobie pytań związanych z naszym biznesem i szukanie na nie odpowiedzi. Zastanawiamy się, jak doskonalić naszą firmę, poprawiać jej ekonomiczną wartość, budować jeszcze lepsze środowisko pracy dla naszych współpracowników. Przede wszystkim jednak pytamy o sens biznesu, po co jesteśmy, jaką mamy rolę do spełnienia, jakie mamy powinności wobec ludzi, wobec środowiska, jaka jest nasza rola w budowaniu wartości wspólnej. W branży finansowej te pytania mają wagę szczególną ze względu na wyjątkowy wpływ banków, towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników finansowych czy firm pożyczkowych na życie ludzkie. Temu właśnie poświęcamy nasz projekt Nienieodpowiedzialni i tegoroczną Konferencję, podczas której dużo uwagi poświęcimy człowiekowi jako naszemu klientowi i potrzebie autorytetów, wzorców moralnych w branży finansowej – wyjaśnia Artur Nowak-Gocławski, Grupa ANG, główny organizator konferencji Nienieodpowiedzialni.
 
W tym roku wysłuchamy wykładów na temat humanistycznych wyzwań w świecie finansów oraz człowieka jako źródła wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Odbędzie się również debata oksfordzka ,,Sektor finansowy nie potrzebuje autorytetów moralnych``. Gospodarzami konferencji będą Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, dziennikarze - Grzegorz Nawrocki i Paweł Oksanowicz oraz Andrzej Roter - prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 
 
Wśród prelegentów m.in znajdą się takie osobistości, jak: 
Siostra Małgorzata Chmielewska - Katolicka Wspólnota Chleb Życia
Dr Mariusz Cholewa - Prezes zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Magdalena Dziewguć - Head of Google for Work CEE
Zbigniew Gajewski - Z-ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei
Szymon Hołownia - Dziennikarz i publicysta
Prof. Anna Lewicka-Strzałecka - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Prof. Dominika Maison - Psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Psychologii UW
prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Jana Niedźwiedź – Gliniecka - Członek zarządu, EFPA Polska
Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes zarządu, Związek Banków Polskich
Prof. Bolesław Rok - Przewodniczący jury Konkursu Verba Veritatis, Akademia Leona Koźmińskiego
Aleksandra Stanek-Kowalczyk - Starszy menedżer, Deloitte
Prof. Janina Stępińska - Kardiolog, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie
Jarosław Traczyński - Prezes Kolegium Tutorów
Jacek Wiśniewski - Prezes zarządu, Raiffeisen TFI
Paweł Ziemba - Prezes zarządu, Skandia
 
Tradycyjnie konferencję zakończy uroczystość wręczenia nagród w konkursie Verba Veritatis na najlepszą pracę z tematyki odpowiedzialności społecznej biznesu i etyki. Patronat nad konferencją objęli Konfederacja Lewiatan, Ministerstwo Rozwoju oraz Związek Banków Polskich. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 
Więcej szczegółów oraz rejestracja na konferencję na stronie: 2016.nienieodpowiedzialni.pl.