Cr Navigator
Prezentacja raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy”
Prezentacja raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy”
 Jakie są konsekwencje kontaktu z mową nienawiści? Jakie są jej źródła i kto najchętniej jej używa? Co ma wspólnego mowa nienawiści z mową pogardy? Fundacja im. Stefana Batorego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na prezentację raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy”
 
Posted by:
2017-02-27
Fundacja im. Stefana Batorego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na prezentację raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy”, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.
 
Raport przedstawia wyniki najnowszych badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje je z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2014 roku. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, co się zmieniło i jaka jest skala tych zmian. Analizują też skalę mowy nienawiści wobec grup, które nie były uwzględnione w poprzednim badaniu: osób transseksualnych, lesbijek, feministek i uchodźców. Przedstawiają możliwe konsekwencje kontaktu z mową nienawiści, rozważając na ile spotykanie się z nią w przestrzeni publicznej może prowadzić do dyskryminacji, przemocy i zaniku norm.
 
Prezentacja raportu będzie punktem wyjścia do dyskusji o mowie nienawiści wśród młodzieży, która  jest grupą najbardziej narażoną na kontakt z przemocą werbalną.
 
REJESTRACJA NA SPOTKANIE
 
Program LINK
 
Raport „„Mowa nienawiści, mowa pogardy” dostępny będzie na spotkaniu, będzie go można pobrać w formacie pdf ze strony ngofund.org.pl