Cr Navigator
Wybierz numer
CR VARIA, czyli rozmaitości ze świata CSR.                                                     ... więcej >>
W ostatnich miesiącach sformułowania takie jak „Różnorodność jest główną war tością w Unii Europejskiej” albo „Różnorodność jest podstawową polityką ... więcej >>
Bezzałogowe samochody, starzejące się społeczeństwo, rosnąca dywersyfikacja narzędzi inwestycyjnych to jedynie przykłady zmian, które w nadchodzących dekadach będą kształ tować rynek ubezpieczeń i tworzyć ... więcej >>
Choć gromadzimy i wykorzystujemy wiedzę od zawsze, dopiero pod koniec ubiegłego wieku zrobiliśmy z zar ządzania wiedzą praktykę biznesową. Rozczarowanie, jakie w latach 70. i 80. zeszłego stulecia przyniosły ... więcej >>
Polacy to jedno z „najstarszych” społeczeństw na świecie – od lat plasujemy się w pierwszej 30. krajów demograficznie star ych. Starość demograficzna narasta, w związku z czym to właśnie ... więcej >>
Myślę, że każdy z nas od czasu do czasu słyszy, jak bardzo niektórzy ludzie zmęczeni są swoją pracą, i co najmniej raz trafił na zwierzenia śmiałków, którzy rzucili TO wszystko i zmienili ... więcej >>
Lista zasad dotyczących wdrażania najważniejszych praktyk CSR/zrównoważonego rozwoju w firmie, opracowana na podstawie wywiadów z 17 liderami reprezentującymi 12 firm biorących udział w ... więcej >>
Kwestię obecności kobiet w nauce można bardzo łatwo i szybko strywializować. Od wygłoszenia truizmu – samego w sobie niepoprawnego politycznie, że kobiety nie ustępują nawet na krok mężczyznom w kompetencjach ... więcej >>
Ukazał y się wyniki „Badania pomiaru efektywności działań organizacji pozarządow ych oraz działań CSR biznesu”, przeprowadzonego przez MillwardBrown na zlecenie fundacji Duende. Jak wynika z badania, działalność ... więcej >>
Moja przyjaciółka często używa określenia „ogarnąć się z czymś” lub „ogarnąć coś”. To slang, ale jakże przyjemny dla ucha. Przywołuje obraz uporządkowanego pokoju, oliwy na wodzie, ... więcej >>
Wiek XXI wykreował taki model „uczenia się”, w którym ludzie szukają wiedzy i dzielą się nią w środowiskach o podobnych zainteresowaniach. Środowiska te, zwane dzisiaj społecznościami, komunikują ... więcej >>
Od czasu masowego wejścia kobiet na rynek pracy kwestia równouprawnienia płci była jednym z priorytetów koncepcji różnorodności w organizacjach. Współcześnie, kwestie równouprawnienia ... więcej >>
HR to już nie sama administracja, strategia biznesowa i wnoszenie war tości dla interesariuszy zewnętrznych. Na świecie obserwuje się trend pojawiania się w organizacjach dyrektorów ds. szczęścia. To menedżerowie ... więcej >>
O szansach i barierach związanych z wprowadzaniem polityki różnorodności do organizacji z: dr Elwirą Gross-Gołacką, dyrektor generalną w Ministerstwie Gospodarki, Dorotą Strosznajder, pełnomocnikiem ds. odpowiedzialności ... więcej >>
Z Perem Haggenesem, prezesem IKEA Foundation, rozmawia Michał Bielecki.                                             ... więcej >>
O szansach i wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością w organizacji z ponad 200-letnią tradycją oraz rzeszą 11 tysięcy pracowników z Anną Jastrzębską, dyrektor ds. zarządzania rozwojem ... więcej >>
Fundacja PZU od 10 lat realizuje programy zaangażowania społecznego w zakresie edukacji, kultury, zdrowia i pomocy społecznej. Skuteczność i adekwatność jej działań podnoszą par tnerstwa z doświadczonymi NGOsami, ... więcej >>
z Katarzyną Dębińską, HR Manager w Henkel Polska, rozmawia Karolina Błońska-Szubstarska.                                     ... więcej >>
„By odnieść sukces, stań na ramionach olbrzymów”, głosi stara maksyma. Zazwyczaj jednak dużo łatwiej ją wypowiedzieć niż wprowadzić w życie. Źródeł sukcesu takich wielkich firm jak BP, ... więcej >>