Cr Navigator
Kwartalnik CR Navigator 


CR Navigator to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji, którą już od 5 lat tworzą wraz z nami teoretycy, praktycy i osoby zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz innowacji społecznych. Elementami platformy CR Navigator są:

- dwujęzyczny magazyn CR Navigator – każdy numer to artykuły i dyskusje ekspertów CSR, wywiady z praktykami i specjalistami oraz z przedstawicielami biznesu, kultury i nauki, przybliżające tematykę i narzędzia CSR. Magazyn adresowany jest przede wszystkim do sektora biznesu, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich,

- portal crnavigator.pl i newsletter – publikujemy tu najświeższe informacje o narzędziach, badaniach, konkursach, wydarzeniach oraz dobrych praktykach ze świata CSR i innowacji społecznych,

- media społecznościowe – są dla nas medium do dzielenia się newsami, ciekawostkami i inspiracjami (Facebook, Twitter) oraz kanałem do ciągłego dialogu z naszymi czytelnikami i sympatykami (LinkedIn)

- konferencje tematyczne i debaty – to dla nas okazja do spotkania, słuchania, uczenia się od innych i debatowania nad zagadnieniami, które najbardziej nas interesują. Każdemu nowemu numerowi magazynu CR Navigator towarzyszą debaty związane z tematem wydania. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy trzy konferencje: „Innowacje społeczne. Nowe otwarcie” oraz „Kongres Różnorodności – nowe kierunki w CSR” oraz „Innowacje społeczne - od idei do upowszechniania efektów”.